• REKRUTACJA DO KLASY 0

    • Rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych.

     Pod tym linkiem https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola znajdziecie Państwo niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Można zapoznać się tam z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem działań, spisem potrzebnych dokumentów.

    • Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 

    • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

      

     7 marca godz. 13.00

     Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

     7 marca godz. 13.00 – 22 marca godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
     Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

     7 marca godz. 13.00 – 23 marca godz. 16.00

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

     Ważne

     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. 

     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

     26 kwietnia godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     26 kwietnia godz. 13.00 – 5 maja do godz. 10.00

     Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

     8 maja godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

     Procedura odwoławcza

     8 maja – 23 maja

     W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
     W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

     15 czerwca godz. 16.00

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     15 czerwca godz. 16.00 – 20 czerwca godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

     Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.

     Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

     15 czerwca – 21 czerwca godz. 15.00

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
     Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

     Ważne

     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

     28 czerwca godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     28 czerwca godz. 13.00 – 30 czerwca godz. 16.00

     Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

     3 lipca godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

     od 3 lipca

     Procedura odwoławcza.

     31 sierpnia

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.