• Kalendarz roku szkolnego 2023 / 2024

   •  

    4.09.2023 r.

    rozpoczęcie roku szkolnego

    23 – 31.12.2023 r.

    zimowa przerwa świąteczna

    15 – 28.01.2024 r.

    ferie zimowe

    11.02.2024 r.

    koniec I półrocza

    28.03 – 2.04.2024 r.

    wiosenna przerwa świąteczna

      14 – 16.05.2024 r.

    egzamin ósmoklasisty

    21.06.2024 r.

    zakończenie roku szkolnego

     

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

     

    2 – 3.11.2023 r.

    czwartek i piątek po Dniu Wszystkich Świętych

    22.12.2023 r. 

    piątek przed zimową przerwą świąteczną 

    3.04.2024 r.

    środa po wiosennej przerwie świątecznej

    2.05.2024 r.

    czwartek przed Świętem Konstytucji

      14 – 16.05.2024 r.

    egzamin ósmoklasisty

    31.05.2024 r.

    po uzyskaniu zgody organu prowadzącego 

    dzień ten będzie odpracowany 8.06.2024 r.

     

    Terminarz zebrań z rodzicami i godzin otwartych

     

    13 – 14.09.2023 r.

    /środa, czwartek/

    zebranie kl. 0 – 8

    11.10.2023 r.

    /środa/

    godzina otwarta kl. 0 – 8

    15 – 16.11.2023 r.

    /środa, czwartek/

    zebranie kl. 0 – 8

    13.12.2023 r.

    /środa/

    godzina otwarta kl. 0 – 8

    7 – 8.02.2024 r.

    /środa, czwartek/

    zebranie kl. 0 – 8

    13.03.2024 r.

    /środa/

    godzina otwarta kl. 0 – 8

    10.04.2024 r.

    /środa/

    godzina otwarta kl. 0 – 8

    8 – 9.05.2024 r.

    /środa, czwartek/

    zebranie kl. 0 – 8