• Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 

    • Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

     27 marca - 31 marca (do godz. 16.00)   

     Składanie wniosków o przyjęcie

     1 kwietnia - 3 kwietnia

     Próba sprawności fizycznej

     WAŻNE

     Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

     4 kwietnia (godz. 15.00)              

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

     5 kwietnia (godz. 13.00)              

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     5 kwietnia (godz. 13.00) - 13 kwietnia (do godz. 16.00)

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     14 kwietnia (godz. 15.00)           

     Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

     Procedura odwoławcza

     od 14 kwietnia             

     W terminie 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

     28 kwietnia (godz. 13.00)           

     Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach w klasach IV sportowych.

     28 kwietnia - 5 maja (do godz. 16.00)   

     Składanie w szkołach podstawowych wniosków o przyjęcie na wolne miejsca w klasach IV sportowych.

     6 maja - 8 maja            

     Próba sprawności fizycznej.

     9 maja  (godz. 15.00) 

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

     10 maja (godz. 15.00)

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     10 maja (od godz. 15.00) - 15 maja (do godz. 16.00)      

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     16 maja (godz. 15.00)

     Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

     W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.