• 2016/2017

     • 1 września z okazji otwarcia nowej części Szkoły Filialnej – po rozbudowie – odbyła się uroczysta msza święta w kościele św. Józefa Oblubieńska NMP
      w Warszawie - Ursus. Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Rafał Markowski, ks. prałat Zbigniew Sajnóg - dziekan dekanatu ursuskiego, a także Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Wicedyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy
      w osobie Pani Beaty Murawskiej oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus Pani Urszula Kierzkowska wraz z zastępcami - Panem Wiesławem Krzemieniem i Panem Kazimierzem Sternikiem, Pani Elżbieta Chybińska - Dyrektor DBFO, Pani Maria Łukaszewicz - radna m. st. Warszawy, Pani Joanna Hermanowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursus oraz pracownicy wydziału, Pan Henryk Linowski - Przewodniczący Rady Dzielnicy wraz z radnymi, Pani Edyta Bartos - Przewodniczącą Rady Szkoły i Rady Rodziców.

     Po uroczystej mszy świętej Pani Dyrektor Ewa Gerełło wraz z zastępcami Panią Bogumiłą Wodyńską i Panią Agnieszką Jasitczak-Wolską powitały przybyłych gości, uczniów oraz ich rodziców, prezentując nowe, piękne sale oraz nowoczesną halę sportową. Dzięki nim w szkole przy ul. Konińskiej może się uczyć jeszcze więcej dzieci. Dzieci zaprezentowały piękny program artystyczny.

      

  •  

   • 3 października 2016 roku budynek szkoły przy ul. Konińskiej 2 odwiedziła Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W odwiedzinach towarzyszyli jej: Burmistrz Dzielnicy Ursus Pani Urszula Kierzkowska, Zastępcy Burmistrza Pan Wiesław Krzemień
    i Pan Kazimierz Sternik oraz Radna Dzielnicy Ursus Pani Jolanta Dąbek.
    Pani Dyrektor Ewa Gerełło wraz z Panią Wicedyrektor Bogumiłą Wodyńską i Panią Wicedyrektor Agnieszką Jasitczak-Wolską oprowadziły gości po nowym skrzydle szkoły, gdzie można było obejrzeć nowoczesną pełnowymiarową halę sportową oraz sale lekcyjne. W czasie zajęć Pani Prezydent z ogromną przyjemnością spotkała się z uczniami
    i nauczycielami. Z ciekawością i wielkim zainteresowaniem oglądała gazetki tematyczne wykonane przez uczniów. Przeprowadziła również rozmowy z uczniami i nauczycielami. 

   • W roku szkolnym 2016 / 2017 uzyskaliśmy wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy dla „Szkoły z pomysłem na uczenie”.

   • W dniu 31 maja 2017 r. nasza szkoła miała zaszczyt i przyjemność być organizatorem i gospodarzem XXX spotkania z cyklu "Kreatywne Biesiady u Warsa i  Sawy". Braliśmy udział w wymianie doświadczeń między szkołami wyróżnionymi Certyfikatem Prezydenta m.st. Warszawy Wars i  Sawa, szkołami tworzącymi optymalne warunki do rozwoju talentów, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

   Zebrani goście obejrzeli obszerną prezentację na temat dorobku szkoły oraz podejmowanych w niej działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Następnie na scenie zaprezentowali się nasi utalentowani uczniowie. Przygotowany program artystyczny był bardzo bogaty, obejmował m.in. taniec, śpiew, recytację oraz grę na instrumentach muzycznych. W finałowym występie na scenie pojawiły się wszystkie dzieci wraz
   z tutorami, wspólnie zaprezentowano piosenkę "Możesz wszystko".

   Uczestnicy spotkania mieli okazję do wymiany doświadczeń, poszukiwań twórczych inspiracji i integracji podczas spotkań warsztatowych. Nadrzędnym tematem biesiady była dyskusja o  różnych sposobach motywowania uczniów uzdolnionych i wspieraniu ich talentów. Zaproszeni goście podzieleni na grupy tematyczne uczestniczyli w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły.

   • Szkoła uzyskała certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział w IV edycji ogólnopolskiej kampanii „Wszystkie kolory świata” zorganizowanej przez UNICEF na rzecz dzieci w Angoli.

   • Szkole przyznano certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” na lata 2017 – 2018. 

   • Zdobycie nagrody III stopnia w Etapie Regionalnym Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności byłe efektem podejmowanych działań wpisujących się w idee SKO, m. in. promocję oszczędzania, naukę przedsiębiorczości. 

   • W 50 jubileuszowej Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży szkoła zajęła II miejsce
    w szachach drużynowych oaz II miejsce w mini koszykówce dziewcząt. 

   Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy oraz Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego przyznał szkole za osiągnięcia w 50-tej Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży nagrodę na zakup sprzętu sportowego w wysokości 1 500 zł. 

   Dwoje naszych nauczycieli Pani Małgorzata Boniowska i Pan Piotr Kędracki zostało nagrodzonych przez Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego odznaką honorową za zasługi w Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej. 

   • Uczniowie naszej szkoły brali udział programie „Szkolniak”, którego celem była rywalizacja w oparciu o współpracę z zespołem siatkarzy AZS Politechniki Warszawskiej. Punkty przyznawane były za udział w meczu oraz akcje społecznościowe. W rankingu szkół biorących udział w programie zajęliśmy drugie miejsce. Przekazano nagrodę finansową dla szkoły na zakup sprzętu sportowego w kwocie 10.000 zł.

   • Rok szkolny 2016 / 2017 to ostatni rok istnienia Szkoły Filialnej. Od września 2017 r. stała się ona samodzielną placówką – Szkołą Podstawową nr 382. Dyrektorem szkoły została dotychczasowa wicedyrektor, pracująca w Szkole Filialnej – Pani Agnieszka Jasitczak – Wolska.