• 2014/2015

     • W szkole wdrożono i realizowano innowację pedagogiczną „Z matematyką za Pan Brat” w klasach IV i V. Celem zajęć było uzupełnienie, utrwalenie i poszerzenie wiadomości uczniów zdobytych podczas lekcji matematyki. 

      

     • Dwóch uczniów zostało laureatami kuratoryjnego konkursu matematycznego: Krzysztof Sajdakowski i Piotr Wojtala.

      

     • Nasza szkoła otrzymała certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy „Wars i Sawa” za realizację programu wspierania uczniów uzdolnionych.

      

     • Szkoła zdobyła certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział w III edycji ogólnopolskiej kampanii „Wszystkie kolory świata” zorganizowanej przez UNICEF. Projekt miał na celu uwrażliwić uczniów na problemy i potrzeby dzieci w krajach rozwijających się, szczególnie w Sudanie Południowym.  

      

     • W XIV Ogólnopolskim Andrzejkowym Turnieju Koszykówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Płocka nasze uczennice zdobyły I miejsce w kategorii wiekowej 2003 oraz III miejsce w kategorii wiekowej 2004.

      

     • Nasi uczniowie w roku szkolnym 2014 / 2015 zajęli po raz kolejny I miejsce
      w Dzielnicy Ursus w ogólnopolskim sprawdzianie klas szóstych.
      W dziewięciostopniowej skali stanionej szkoła osiągnęła poziom bardzo wysoki – stanin 8.