• 2012/2013

    • We wrześniu 2012 r. szkoła obchodziła bardzo uroczyście 50-lecie istnienia.

     Obchody rozpoczęły się w dniu 21 września 2012 r. uroczystą mszą świętą, odprawioną w Kościele św. Józefa Oblubieńca NM Panny. Oprawa liturgii została przygotowana przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

     W dniu 22 września 2012 r. odbył się piknik, podczas którego uczniowie na ustawionej scenie prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i akrobatyczne. Przy stanowiskach tematycznych, takich jak: artystyczne, matematyczne, historyczne, językowe, nauczyciele proponowali dzieciom niecodzienne zadania i ciekawostki. Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria, w której każdy mógł wygrać ciekawy prezent. Warunkiem było zaliczenie kilku zadań, np. szkolenia w udzielaniu pierwszej pomocy. Zmagania sportowe w wielu dziedzinach dały dużo radości nie tylko dzieciom, ale także ich rodzicom, którzy z wielkim zainteresowaniem obserwowali swoje pociechy. Na wszystkich czekał poczęstunek w postaci grilla i ciast, które były ufundowane przez rodziców. Należy podkreślić wielkie zaangażowanie rodziców w przygotowanie pikniku. Dzięki nim mogliśmy ten dzień przeżyć w wyjątkowej, rodzinnej atmosferze.

      

  • 24 września 2012 r. był bardzo ważnym i uroczystym dniem w naszej szkole. Wówczas odbyła się akademia, na którą zaproszono wielu wspaniałych gości. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: władze naszej dzielnicy z Panem Wiesławem Krzemieniem - Burmistrzem Dzielnicy na czele, przedstawiciele Urzędu Dzielnicy, Pani Maria Łukaszewicz - Przewodnicząca Komisji Budżetu
   i Finansów Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Katarzyna Góralska - Mazowiecki Wicekurator Oświaty, byli dyrektorzy szkoły - Panie: Wiesława Berlińska, Teresa Jeżewska - Piegat, Elżbieta Chojecka, Dorota Męckowska, byli nauczyciele szkoły, dyrektorzy szkół
   i instytucji Dzielnicy Ursus, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej oraz rodzice. Wszystkich zgromadziła chęć uświetnienia jubileuszu naszej szkoły. 

    

   Pani Dyrektor Ewa Gerełło w swoim przemówieniu podkreśliła, że Jubileusz 50-lecia powstania naszej szkoły to święto wszystkich tych, którzy byli i są z tą placówką związani, zarówno pracowników i uczniów, jak i osób, które swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniały się do coraz lepszego, efektywniejszego i bezpiecznego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4. Dzisiejsza uroczystość to święto szkoły nie w znaczeniu miejsca, ale przede wszystkim ludzi. Tych, którzy przez 50 lat tę szkołę tworzyli, wpływali na jej atmosferę, poświęcali swój czas, interesowali się jej sprawami
   i wspierali, tych wszystkich pracowników, którzy oddali jej serce i dużą część swojego życia. Oczywiście jest to również święto uczniów, tych obecnych oraz tych, którzy opuścili szkolne mury – naszych absolwentów.

    

   Zaproszeni goście w swoich przemówieniach gratulowali tak wspaniałego jubileuszu, podkreślali wyjątkową rolę szkoły w kształtowaniu młodego pokolenia, a także szczególne znaczenie placówki w życiu środowiska lokalnego. Wieloletnia dyrektor szkoły Pani Wiesława Berlińska podzieliła się ze zgromadzonymi swoimi refleksjami i wspomnieniami dotyczącymi pierwszych lat funkcjonowania szkoły.

    

   Odczytano listy: Pana Karola Semika – Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Pana płk. Jerzego Gutowskiego – Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Pana Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka skierowane do całej społeczności szkolnej.   

    

   Wielu emerytowanym nauczycielom i pracownikom szkoły przyznano tytuł "Zasłużonego dla Szkoły Podstawowej Nr 4"
   w podziękowaniu za wkład wniesiony w rozwój naszej szkoły oraz za działalność wspierającą rozwój młodego człowieka. Pani Dyrektor Ewa Gerełło wręczyła im pamiątkowe dyplomy.  

    

   Ważną częścią spotkania był program artystyczny "Powróćmy do lat minionych".
   W przedstawieniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele szkoły. Dla jednych to piękne przedstawienie było sentymentalnym powrotem do przeżytych lat dzieciństwa i młodości, dla innych niepowtarzalną lekcją historii, dla wszystkich zaś niewątpliwie prawdziwą ucztą duchową.

    

   Po obejrzeniu przedstawienia zaproszeni goście udali się na zwiedzanie budynku szkoły. Podziwiano wiele wystaw zorganizowanych
   z okazji jubileuszu, m.in. prace artystyczne dzieci, wystawy na temat szkolnych sukcesów sportowych oraz twórczości naszego patrona. Szczególną uwagę przyciągały galerie starych zdjęć oraz prace konkursowe, a także kroniki szkoły, w których przedstawiono historię szkoły.  

    

   Dla wielu obecnych jubileusz 50-lecia szkoły był niecodzienną okazją do spotkania z kolegami, koleżankami, nauczycielami sprzed lat, do nostalgicznych powrotów w magiczną krainę przeszłości.

   • Szkoła zdobyła nagrodę II stopnia w Etapie Regionalnym Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności. Panie Mariola Adamus i Edyta Deca otrzymały srebrną odznakę dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności za pracę na rzecz edukacji ekonomicznej
    i upowszechnianie idei oszczędzania wśród uczniów. 

   • W XIII Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym „Ortografia na medal”, który odbywał się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty laureatem został nasz uczeń Viet Krajewski.

   • W XLVI Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży szkoła zdobyła I miejsce w mini koszykówce dziewcząt.