Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 4

W dniu 3 września uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Swoją obecnością zaszczycili nas - pan Wiesław Krzemień - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus M. St. Warszawy, a także pan Robert Zawistowski - Przewodniczący Rady Rodziców i Rady Szkoły. Pani dyrektor Ewa Gerełło skierowała do dzieci i ich rodziców ciepłe słowa powitania, przedstawiła również swoich zastępców - panią Ewę Koszowską oraz pana Janusza Gutkowskiego, a także wychowawców klas. Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej, składając kwiaty pod pomnikiem Szarych Szeregów.

W tym roku naukę w naszej szkole zaczęły dzieci w 36 oddziałach (13 klas 0 - 3 oraz 23 klasy 4 - s8). Wszystkim uczniom życzymy niegasnącego zapału do pracy i wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Dzień Sportu w SP4

Dnia 11 września 2018 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Dniu Sportu. Aura sprzyjała aktywności fizycznej na zewnątrz - odbyły się zawody sportowe dla uczniów klas IV - VIII na pobliskim stadionie.

Uczniowie mieli okazję sprawdzić się w różnych sportach - zarówno grupowych jak i indywidualnych. Była to kolejna okazja do zdrowej rywalizacji i aktywnego spędzenia czasu z rówieśnikami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


SP4 na Festiwalu Oświatowym

W sobotę, 22 września 2018 r. w Parku Hassów odbył się Festiwal Oświatowy szkół i przedszkoli Ursusa. Motywem przewodnim pikniku było hasło "Ursus dla Niepodległej". Tego dnia uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, tym razem w plenerze i we współpracy ze wszystkimi placówkami oświatowymi w dzielnicy. Święto rozpoczęło się od uroczystego przemarszu ulicami Ursusa, podczas którego dzieci niosły 25-metrową flagę Polski.

Na stoisku szkoły przygotowano wiele atrakcji. Były to m.in. ciekawe zdania dydaktyczne - zadania i zagadki rachunkowe związane z historią Polski Niepodległej, gry planszowe z Polską w tle, puzzle (mapa Polski), krzyżówki. Stoisko plastyczne przyciągało takimi atrakcjami jak malowanie twarzy, wyklejanie pięknego, wielkiego godła Polski czy graffiti "A to Polska właśnie". Przy stoisku przyrodniczym dzieci miały okazję rozpoznać gatunki polskich roślin w biało-czerwonych barwach, a także obliczyć wiek i wysokość drzew. Było też lubiane przez uczniów polsko-angielskie memory. Odwiedzający nasze stoisko mieli okazję podziwiać wystawę uczniowskich prac plastycznych - portrety słynnych Polaków. Goście chętnie częstowali się domowymi wypiekami według tradycyjnych staropolskich przepisów, jak również świeżymi owocami: gruszkami, jabłkami i śliwkami.

Festiwal Oświatowy był doskonałą okazją do zaprezentowania talentów artystycznych uczniów naszej szkoły. Dzieci wzięły udział we wspólnym koncercie przygotowanym przez wszystkie szkoły naszej dzielnicy, a wspólnie z rodzicami i nauczycielami aktywnie włączyły się w przygotowanie stoisk tematycznych. To było niezwykle udane przedsięwzięcie, jednoczące placówki oświatowe Ursusa i dające możliwość ciekawego spędzenia czasu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


GRA MIEJSKA "HISTORIA ZAPISANA W DRZEWACH"

27.09.2018 r. odbyła się gra miejska "Historia zapisana w drzewach", podczas której grupa 26 uczniów z klas 7 Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego miała możliwość zapoznania się z historią pomników przyrody znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursus. Gra była jednym z wielu działań szkoły podjętych w ramach obchodów rocznicy stulecia odzyskania niepodległości.

Celem gry było uświadomienie uczniom, że pomniki to nie tylko monumenty z brązu stawiane przez człowieka, ale również naturalne, piękne i okazałe drzewa, o czym często zapominamy.

Uczniowie wraz z opiekunami przemieszczali się pieszo i autobusami komunikacji miejskiej. Podczas gry, jej uczestnicy byli w 5 punktach dzielnicy w pobliżu drzew - pomników przyrody i na każdym z nich rozwiązali pięć zadań, które nawiązywały do historii związanej z ich posadzeniem, charakterystycznymi cechami budowy, warunkami życia, ochroną i rolą w przestrzeni miejskiej. Musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami oraz dużą wyobraźnią i kreatywnością.

Drzewa są niemym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych lub radosnych zdarzeń ważnych dla mieszkańców dzielnicy i całego kraju. Niektóre z nich przetrwały zabory i dwie wojny światowe. Oglądały dorożki konne i wozy bojowe na gąsienicach czyli czołgi, były świadkiem okrucieństw, brutalności jak również chwil radości i entuzjazmu mieszkańców.

W swoich przyrostach rocznych - tzw. słojach jak na kliszy fotograficznej mają zapisany spory kawałek naszej historii. Długo żyją więc dużo widziały. Przyglądając się im z uwagą zobaczymy ślady pozostawione przez historię, zwłaszcza tą najnowszą na ich pniach i konarach.

Na terenie Ursusa jest 9 drzew chronionych. Rozmieszczone są nierównomiernie. Największa ich liczba, bo aż 6, występuje na terenie osiedla Gołąbki. Trzy pozostałe znajdują się w starej części Ursusa. Wśród drzew mamy reprezentantów siedmiu gatunków.

Są przedstawiciele: brzozy, dębu, grabu, klonu, lipy i platanu. Osiem drzew z dziewięciu rośnie na terenach prywatnych posesji. Trudno jednoznacznie ocenić ten fakt. Bezpośredni dostęp jest ograniczony, ale drzewa są bezpieczniejsze. Oznaczone są specjalną tabliczką informującą, że dany obiekt jest pomnikiem przyrody.

Najstarszym drzewem pomnikowym na terenie dzielnicy jest lipa drobnolistna rosnąca przy ul. Nowotyskiej, licząca sobie 198 lat. Od tego miejsca zaczęło się uczniowskie spotkanie teraźniejszości z historią. Dzieci zbadały warunki życia seniorki Ursusa, oszacowały jego wysokość i szerokość korony, wykonały rysunki schematyczne dwóch najbardziej charakterystycznych elementów budowy drzewa pozwalających na precyzyjne określenie gatunku. Udzielili odpowiedzi na pytanie: Jakie owady uwielbiają lipę i dlaczego?

Po wykonaniu zadań cała grupa przemieściła się na ul. Ryżową by poznać 153 letni platan klonolistny. Jest to jedno z najbardziej rozłożystych drzew świata. Uczniowie obserwacją mogli potwierdzić prawdziwość zamieszczonych stwierdzeń, rozwiązać - gry słowne oraz wykazać się wyobraźnią wcielając się w rolę pra- pra dziadka. Przeanalizować warunkami życia, wykorzystując do pomiaru i oceny zabrany ze sobą sprzęt.

Ruchliwą i głośną ulicę Ryzową opuściliśmy autobusem komunikacji miejskiej i ruszyliśmy w stronę Gołąbek. Od przystanku na ul. Śmigielskiej spacerkiem przeszliśmy na ulicę Przemysława. Niewielkie odległości między kolejnymi pomnikami przyrody pokonywaliśmy pieszo.

Dąb szypułkowy jest jedynym drzewem pomnikowym rosnącym na terenie ogólnodostępnym. W trakcie bliskiego spotkania można było dotknąć spękanej korowiny, dostrzec uszkodzenia na pniu i gałęziach oraz podać ich prawdopodobną przyczynę. Uczniowie obliczyli wiek korzystając z jednego ze sposobów dołączonych do gry. Uzyskany wynik to 145 lat. Oszacowali wysokość drzewa posługując się metodą cienia, ocenili stan zdrowotny drzewa. Na podstawie śladów zachowanych na korze oraz w jego konarach napisali jego historię. Uczniowie poznali również sąsiadkę dębu przez drogę - 153 letnia lipę. Podziwiali ogród państwa Grabskich, gdzie rosną aż cztery drzewa pomnikowe: 188 letnia lipa, 178 letni klon zwyczajny, 128 letni klon jawor i 105 letnia brzoza. W sumie liczące 600 lat. Podali argumenty na uzasadnienie twierdzeń. "I drzewo może być kalendarzem, kronikarzem, fabryką, hotelem, restauracją  iapteką."

Gra miejska "Historia zapisana w drzewach" trwająca ponad 3 godziny to ciekawy sposób spędzenia czasu poświęconego na naukę. Podczas gry, jej uczestnicy mieli okazję poznać fragment historii naszej małej ojczyzny.

Organizatorem przedsięwzięcia była Małgorzata Rykowska - nauczyciel przyrody i biologii w SP4. Projekt zrealizowany został w rocznicę stulecia odzyskania niepodległości.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Rozstrzygnięcie konkursu na "najsympatyczniejszego chłopaka"

Z okazji Dnia Chłopaka Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na "najsympatyczniejszego chłopaka" w każdej klasie. Z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu:

Tomek Rus( kl.4a), Kacper Ogoński( kl.4c), Bartosz Pagas (kl.4d), Grzegorz Kędzior (kl.4e), Krystian Piec (kl.4f), Janek Baran (kl.5a), Kuba Aniśko (kl.5b), Kacper Pytlarczyk (kl.5d), Stanisław Kotus (kl.6a), Filip Nguen Viet Anh (kl.6b), Michał Tokarski (kl.6c), Jan Kieliszek (kl.6d), Aleksander Ochociński (kl.6e), Mikołaj Klonowski (kl.7a), Wojciech Zieliński (kl.7b), Stanisław Wilankowski (kl.7c), Paweł Gorzkowski (kl.7d), Filip Kotlenga (kl.7e), Hubert Kozłowski (kl.8a), Wojciech Radlicz (kl.8b), Bartosz Kmiecik (kl.8c)

Gratulujemy wszystkim najsympatyczniejszym !!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Uroczystość Pasowania na Ucznia w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego

12 października był dniem wyjątkowym, świeciło piękne słońce, temperatura była iście letnia. W taj pięknej scenerii nasi pierwszoklasiści składali ślubowanie być pilnymi i wzorowymi uczniami, należycie wypełniać obowiązki ucznia. Przyrzekali też pomagać słabszym i młodszym od siebie, wzbogacając te ważne słowa piosenkami i tańcem.

Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: panowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik - Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, pani Wanda Kopcińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz przedstawiciel Rady Rodziców - pani Joanna Butkowska.

Część oficjalną rozpoczęły Panie dyrektor Ewa Gerełło i wicedyrektor Ewa Koszowska pasując dzieci z najmłodszego rocznika na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4. Zaproszeni goście oraz pani Dyrektor Ewa Gerełło skierowali do uczniów i ich rodziców wiele ciepłych słów, życząc wielu sukcesów i wytrwałości oraz jak najlepszej współpracy wychowawcami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


"OSKARY" DLA NAUCZYCIELI

Dnia 12 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

Z tej okazji klasy 7a, 7b i 7c przygotowały galę, podczas której na wzór Amerykańskiej Akademii Filmowej wręczone zostały nauczycielskie Oskary. Wcześniej w tajnym głosowaniu uczniowie zadecydowali, komu zostaną one przyznane. Nauczyciele typowani byli w 15 specjalnych kategoriach, których ciekawe nazwy sugerowały powód przyznania statuetki.

Wybranych uhonorowano w następujących kategoriach: aktor pierwszoplanowy, aktor drugoplanowy, scenariusz, efekty dźwiękowe, scenografia, reżyseria, charakteryzacja i kostiumy, montaż, efekty specjalne, film krótkometrażowy, aktor komediowy, aktor dramatyczny oraz Oskar za całokształt.

Uczniowie postanowili wręczyć jeszcze trzy honorowe Oskary dla p. dyrektor Ewy Gerełło oraz wicedyrektorów - p. Ewy Koszowskiej i p. Janusza Gutkowskiego.

Podczas ceremonii zarówno Nauczyciele jak i Uczniowie bawili się znakomicie.

Uroczysta Gala Oskarowa w naszej szkole uświadomiła nam, że "życie, to film, szkoła - plan filmowy, a nauczyciele i uczniowie - aktorzy, którzy wspólnie odgrywają swoje role zapisane w scenariusz, jakim jest program nauczania."

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Szkoła z pomysłem

Dnia 26 października 2018 r. w Kinie Atlantic odbyła się uroczysta gala, podczas której Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego otrzymała Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy "Szkoła z pomysłem" w kategorii "Szkoła z pomysłem na sport i zdrowie". Nasza szkoła znalazła się w gronie 20 szkół, które otrzymały to zaszczytne wyróżnienie, a warto dodać, że o jego przyznanie ubiegało się aż 65 szkół.

Wyróżnienie "Szkoła z pomysłem" jest przyznawane szkołom, które w trakcie roku szkolnego wykażą się oryginalnością, kreatywnością i innowacyjnością działań uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Działania realizowane w naszej szkole w trakcie roku szkolnego 2017/2018 dotyczyły sportu, zdrowia, nauk przyrodniczo-biologicznych, a także zagadnień związanych z promowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia.

Wprowadzone w naszej szkole innowacje, różnorodne inicjatywy, metody, techniki rozwijają zainteresowania i  aktywność fizyczną uczniów oraz pozwalają na zdobywanie najwyższych miejsc na poziomie dzielnicowym, wojewódzkim i krajowym (siatkówka, koszykówka, mini siatkówka, piłka nożna, taniec, unihokej).

Działania podjęte w Szkole Podstawowej nr 4 dotyczyły m.in. realizacji innowacji biologicznej - "Człowiek Rozebrany - czyli fascynujący świat ciała i fizjologii człowieka", cyklu spotkań "Savoir vivre na talerzu", realizacji programów i projektów "Drużyna Przygód", "Wiem, co jem", "Akademia zdrowego ucznia", "Łączy nas piłka", "EduMagica", "Z podwórka na stadion", "Zdrowie w roli głównej".

Braliśmy udział w wielu warsztatach i przedsięwzięciach m.in. Little Chef - "Cały ten cukier", "Książka kucharska", "Start po zdrowie", "Woda źródłem życia", "Bomba witaminowa", "Mam talent do ruchu", "Jak bezpiecznie podnosić ciężary", "Puzzle zdrowia", "Ruchowa terapia pedagogiczna", "Igraszki logopedyczne-na zdrowie".

Podejmowaliśmy współpracę z licznymi klubami sportowymi ONICO WARSZAWA, UKS Iskra, MOS Wola, Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, OSiR Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, a dodatkowo nasze dzieci wielokrotnie osiągały sukcesy sportowe.

Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i mamy nadzieję na dalsze sukcesy!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Nasza szkoła przystąpiła do V edycji projektu "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją", która obejmie lata szkolne 2018/2019 oraz 2019/2020. Instytucją prowadzącą jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Instytucjami wspierającymi są Oddział Główny oraz Oddział Terenowy nr 108 Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Biuro Edukacji oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

Projekt ma na celu:
- wdrożenie filozofii szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją
- wdrożenie strategii najskuteczniejszej pomocy uczniom z dysleksją
- wyrównania szans edukacyjnych dzieci z dysleksją rozwojową
- popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów rozpoznawania i zaspokajania potrzeb uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się
- promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją


Dzień biblioteki szkolnej

24 października z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nasza biblioteka wesoło świętowała.

Uczniowie klas starszych przebrani za bohaterów baśni i innych znanych książek odwiedzali klasy młodsze od zerówki do klas drugich czytając im wybrane fragmenty. Do dzieci przybyli: Czerwony Kapturek, Zła Wróżka, Kopciuszek, Cruella de Mon, Królewna Śnieżka, Ania Shirley, Alicja z Krainy Czarów, Piotruś Pan, Harry Potter.

Po prezentacji fragmentów książek uczniom" zadano pytanie, czy rozpoznają wszystkich bohaterów. Test "wiedzy" wypadł doskonale!

Biblioteka zorganizowała również konkursy. Dla klas 0-III -konkurs plastyczny "Spotkanie z polską legendą" oraz dla klas IV-VIII konkurs literacki "Książka-okno na świat i najlepszy nauczyciel życia".

Laureaci otrzymają nagrody książkowe i słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Niepodległość 1918-2018

9 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości. Uczciliśmy100 rocznicę tego wydarzenia, kiedy po 123 latach Polska odzyskała wolność i powróciła na mapę Europy. Na początku apelu cała społeczność szkolna odśpiewała wspólnie Hymn Państwowy, który jest symbolem naszej Ojczyzny. W ten sposób oddaliśmy szacunek symbolom narodowym, a także Polakom, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Następnie uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem Szarych Szeregów. Mieliśmy okazję do wysłuchania historycznego przemówienia w wykonaniu Bartosza Łukicza pod tytułem: "Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek". Uczniowie zaprezentowali liczne wiersze i pieśni patriotyczne, które ukazały widowni momenty trudne i tragiczne, ale uwypukliły też bohaterstwo i patriotyzm Polaków, którzy pomimo ciężkich czasów nie zaniechali walki o Ojczyznę. Całość montażu słowno-muzycznego została uświetniona pięknym śpiewem najmłodszych dzieci z klasy 0A.

Na zakończenie mieliśmy możliwość podziwiania uczniów z kasy 3A i 3B, którzy wykonali Marsz Radeckiego z użyciem instrumentów. Bardzo piękną lekcję historii i miłości do Ojczyzny pokazały dzieci z klasy 3A w teledysku, który bardzo wymownie ukazuje to, czym dla nas wszystkich jest patriotyzm.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Niecodzienny sposób świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Warszawie

Uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Warszawie wraz z wychowawczynią Anetą Ryczkowską postanowili w nietypowy sposób uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Nakręcili oni teledysk do piosenki "Dziewczyna z granatem" (tekst: Bożena Kraczkowska, muzyka: Bartosz Chajdecki), którego głównym przekazem było hasło "Nigdy więcej wojny!". Praca ta została wysłana na Ogólnopolski Konkurs "Patriotyczny lib-dub", organizowanym przez placówkę oświatową Kraina Muzyki - Karolina Szczerbakowska - Biniszewska. Głównym celem konkursu było rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Ogłaszając werdykt, organizatorzy przyznali uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie nagrodę specjalną, pisząc w uzasadnieniu: "Za przekaz, lekcję historii, za ekspresję, scenografię, rekwizyty, teledysk na miarę OSKARA! Brawo! GRATULACJE". Wychowawczyni uczniów, a zarazem koordynator projektu, podzieliła się spostrzeżeniem, iż efekt końcowy teledysku w dużej mierze jest zasługą rodziców uczniów, którzy z ochotą zaangażowali się w to przedsięwzięcie, jak również pani Katarzynie Dygas, która wspierała swoimi pomysłami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia teledysku


SKO w Teatrze Polskim

13 listopada grupa uczniów, którzy są członkami SKO, pojechała na wycieczkę do Teatru Polskiego na spektakl "Królowa Śniegu". Bilety zostały ufundowane przez Bank Polski PKO BP.

Spektakl "Królowa Śniegu" to adaptacja jednej z najsłynniejszych baśni J. Ch. Andersena.

Opowiada historię przyjaźni dwójki dzieci, Gerdy i Kaja, i nieszczęścia, z którym przyszło im się zmierzyć. Pewnego razu podczas wspólnej zabawy do oka i serca chłopca dostały się okruchy szkła ze zwierciadła czarnoksiężnika. Kaj stał się złym, zimnym chłopcem i niedługo później został porwany przez Królową śniegu. Mała Gerda wyrusza w podróż, by uratować ukochanego przyjaciela.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęcia


Dyskoteka andrzejkowa

Samorząd Uczniowski zorganizował w dniu 28 listopada dyskotekę andrzejkową dla klas 4-8.

Czas dyskoteki upłyną we wspaniałej atmosferze. Imprezę uatrakcyjniły wróżby przygotowane przez uczniów naszej szkoły, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Miłośnicy tańca świetnie bawili się w rytmach ulubionych melodii na sali gimnastycznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w organizacje dyskoteki poprzez upieczenie ciast i ciasteczek.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 4

Szkoła, stawia sobie za zadanie podniesienie rangi edukacji kulturalnej w kształceniu oraz wychowaniu uczniów poprzez organizowanie zajęć z elementami wiedzy o kulturze i sztuce, zajęć artystycznych, a także zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów. W stolicy istnieje sprzyjające edukacji kulturalnej środowisko takie jak np.: muzea, teatry, ośrodki kultury, biblioteki, galerie, placówki edukacji pozaszkolnej.

Program jest na bieżąco realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Warszawie od stycznia 2016 roku. Adresatem programu są uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, oraz ich rodzice którzy uczestniczą w nim na zasadzie dobrowolności. Cele programu mają aspekt wychowawczy i poznawczy. Mają one także na względzie propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez uczestnictwo w kulturze.

Uczniowie mają wpływ na wybór przedsięwzięcia, w którym chcą wziąć udział. Powodowani ciekawością poznawczą, albo własnymi zainteresowaniami uczestniczą między innymi w wyjściach do teatrów, muzeów, filharmonii, opery, wystaw i tym podobne. Przed każdym spektaklem są wprowadzani przez nauczyciela w specyfikę przedsięwzięcia i związane z nim ciekawostki.

Obcowanie ze sztuką to sposób na rozładowanie napięcia emocjonalnego, uwrażliwienie na sztukę, to wreszcie otwarcie na piękno. Już choćby z tego powodu warto popularyzować tę formę spędzania wolnego czasu. Uczy wrażliwości i kształtuje osobowość. Daje też szansę integracji uczniów z różnych klas i poziomów.

W ramach Programu Edukacji Kulturalnej w naszej szkole odbywały się działania uwzględnione w rocznym programie rozwoju szkoły. Było to między innymi:

1. Prowadzenie ciekawych i zróżnicowanych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Realizacja programów edukacyjnych i projektów zawartych w harmonogramie rozwoju szkoły na rok 2018/2019.
3. Działania mające na celu promocję szkoły i integrację środowiska.
4. Konkursy wewnątrzszkolne.
5. Konkursy i olimpiady zewnętrzne między innymi.
6. Rozwijanie postaw patriotycznych.
7. Konkursy i olimpiady międzyszkolne oraz zawody sportowe trwające według harmonogramu rocznego programu rozwoju szkoły.

Realizacja Programu możliwa jest dzięki atmosferze przychylności ze strony Dyrektora szkoły, wynikającej z możliwości organizacyjnych i zrozumienia potrzeb uczniów. Współpracownikami w realizacji Programu jest całe grono pedagogiczne. W ocenie autora i pomysłodawcy programu powinien być on nadal realizowany kolejnym semestrze. Pozwolił bowiem osiągnąć wyniki zgodne z oczekiwaniami. Wyzwolił w uczniach chęć uczestnictwa w kulturze. Pogłębił znajomość różnych instytucji i dziedzin kultury. Wskazał na ważność przeżyć artystycznych w kształtowaniu wrażliwości i rozwoju osobowości ucznia. Pokazał i upowszechnił alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w gronie osób przejawiających wspólne pasje i zainteresowania. Wyzwolił w uczniach chęć podejmowania aktywności w zakresie zagospodarowania czasu wolnego. Wpłynął też na budowanie właściwych relacji między uczniami z różnych klas, uwrażliwiając ich na postawy prospołeczne.

Szkolny Koordynator Edukacji Kulturalnej - Agnieszka Łućko


Uczniowie klasy 8 c zajęli pierwsze miejsce w Dzielnicy w" Pięcioboju z grą terenową- Kod Kościuszki - generał, naczelnik, rysownik, kompozytor".

Z okazji rocznicy Bitwy pod Maciejowicami odbyła się gra terenowa na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy- " Pięciobój z gra terenową- Kod Kościuszki - generał, naczelnik, rysownik, kompozytor". Podczas gry plenerowej uczestnicy wraz z opiekunami mogli dowiedzieć się kim był geniusz fortyfikacji, znakomity rysownik, twórca niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz twórca suwerenności Polski w roku 1792- 1794- Tadeusz Kościuszko. Dodatkowo uczniowie mieli do wykonania następujące zadania: pisanie gęsim piórem ( kaligrafia), kurs fechtunku szablą, kurs tańca historycznego, budowa twierdzy West Point, zręcznościowy kurs władania kosą bojową.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom gry wspaniałego wyniku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Koncert Świąteczny w Szkole Podstawowej Nr 4

Dnia 12 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 4 odbył się doroczny Koncert Świątecznt. Występy uczniów podziwiali pani dyrektor Ewa Gerełło oraz jej zastępcy pani Ewa Koszowska i pan Janusz Gutkowski, a także nauczyciele i rodzice. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: pan Wiesław Krzemień - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, pani Wanda Kopcińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, pani Izabela Limanowska - przewodnicząca Rady Rodziców i Rady Szkoły, pani Joanna Butkowska - wiceprzewodnicząca Rady Rodziców. Miło nam również było gościć panie Karolinę Tymińską i Wiolettę Wiatr - przedstawicielki Banku PKO BP, a także emerytowanych nauczycieli naszej szkoły.

Dzieci wprowadziły gości w świąteczny nastrój, grając i śpiewając kolędy i pastorałki. Na początku wystąpiły solistki - Maja Trubacz i Weronika Zielińska w utworze "Coraz bliżej święta", nieco później wykonały też nastrojową piosenkę "Pada śnieg" z towarzyszeniem szkolnego zespołu muzycznego. Następnie podziwialiśmy występy uczniów klasy 1B, którzy zaśpiewali piosenki "Jest taki dzień" i "Gdy Pan Jezus się narodził". Z kolei najmłodsi uczniowie z klasy 0b zaprezentowali się w tańcu do pieśni "Mario, czy już wiesz". Fleciści zagrali nastrojowe melodie tradycyjnych kolęd "Gdy śliczna panna" i "Anioł pasterzom mówił", na dzwonkach wybrzmiały piękne dźwięki melodii "Nad ciemną równiną". Zespół muzyczny zaśpiewał też znane piosenki "Kto wie" oraz "Kolędnicy wędrownicy". Później podziwialiśmy występy solistów, którzy grali melodie kolęd i pastorałek: na skrzypcach - Wiktoria Walczuk, na ksylofonie - Olga Gabryś, na wiolonczeli - Kinga Gabryś oraz na flecie poprzecznym Nikola Małecka. Wielkim uznaniem cieszył się występ klas 2A i 3A. Dzieci w pięknych strojach góralskich zatańczyły i zaśpiewały skoczną piosenkę "Okarynki, fujarecki". Nie zawiedli też nauczyciele, którzy zaprezentowali się w dwóch utworach: panie Dominika Włoch i Joanna Zambroń zaśpiewały niezwykle nastrojową "Kolędę Maryi", a na koniec - wszyscy razem z dziećmi - "Daj im znak".

Oprawę muzyczną koncertu przygotowali wieloletni nauczyciele muzyki w naszej szkole - panie Dorota Męckowska i Małgorzata Kołacińska. Występy młodszych uczniów przygotowały panie: Aneta Ryczkowska, Agata Chmielińska, Aleksandra Domagała, Anna Miłkowska, Katarzyna Sztenderewicz. Nad całością czuwali wychowawcy klas szóstych.

Po uroczystym koncercie odbył się kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez wychowanków świetlicy. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na cele charytatywne.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Fragment koncertu świątecznego znajduje się tutaj


Apel mikołajkowy

6.grudnia 2018 roku na czwartej godzinie lekcyjnej odbył się apel z okazji Mikołajek, który przygotowali uczniowie klas: 4a, 4b i 4c. W trakcie zabawy okazało się, że Święty Mikołaj pozostawił dla uczniów "Czwórki" prezent - worek słodkich upominków oraz własnoręcznie podpisany list. Został on odczytany w trakcie apelu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Wigilia szkolna w SP4

Dnia 20.12.2018 roku odbyła się szkolna wigilia. Uczniowie naszej szkoły wykonali przedstawienie dla swoich kolegów i nauczycieli, które wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój.

Bożonarodzeniowych utworów nie było końca. Nie zabrakło również występu nauczycieli.

Na koniec uroczystości, Pani Dyrektor Ewa Gerełło wraz ze swoimi zastępcami - Panią Ewą Koszowską oraz Panem Januszem Gutkowskim złożyli wszystkim mnóstwo ciepłych słów. Wiele życzliwych życzeń skierował do uczniów i nauczycieli również Pan Robert Zawistowski - przedstawiciel Rady Rodziców.

Rozdane zostały nagrody dla nagrodzonych uczniów w konkursie świątecznym. Nagrody otrzymali:
- Barbara Socha - klasa 2a
- Kacper Krakowiak, klasa 2b
- Anida Dartovic - klasa
- Kacper Kaprczyński - klasa 6e
- Monika Świętoń - klasa 6c
- Barbara Bilska - klasa 5b

Wyróżnieni uczniowie:
- Gabriela Sulikowska - klasa 1c
- Helena Zawadzka - klasa 0a
- Jakub Krasiński - klasa 5a
- Aleksander Targosz - klasa 4a
- Mateusz Kowalczyk - klasa 8c

Pani Dyrektor Ewa Gerełło wręczyła nagrodę i złożyła serdeczne gratulacje dla uczennicy klasy 2d - Barbary Kędzior, która w zawodach w dniu 15.12.2018 zajęła pierwsze miejsce podczas Światowych Mistrzostw Akrobatyki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


BASIA KĘDZIOR
uczennica naszej szkoły
MISTRZYNIĄ ŚWIATA W AKROBATYCE POWIETRZNEJ

Basia Kędzior jest uczennicą klasy 2d. Ma zaledwie 7 lat, a na swoim koncie ogromne sukcesy sportowe. Basia od 2016 roku trenuje akrobatykę na szarfach, bardzo wymagającą dyscyplinę, która łączy elementy akrobatyki, tańca i sztuki cyrkowej. Wykonywane przez nią akrobacje są nie tylko widowiskiem sportowym, ale także teatralnym.

Swoją przygodę ze sportem Basia rozpoczęła w wieku 5 lat i od tej pory niestrudzenie trenuje i rozwija swoje umiejętności. Do wiosny uczęszczała tylko na zajęcia tańca na szarfie w szkole Aerial Dance Studio, gdzie jej potencjał oraz talent dostrzegła trenerka, Maria Gawlik. Pod okiem instruktorki dziewczynka rozpoczęła intensywne przygotowania do zawodów sportowych, które bardzo szybko przyniosły niemałe sukcesy. Od października 2018 roku Basia intensywnie trenuje w znanym klubie akrobatycznym "UTS Akro Bad", poszerzając swoje zdolności o klasyczną akrobatykę. Jej aktywność nie ogranicza się tylko do treningów akrobatycznych, dużo czasu spędza także na zajęciach judo, gdzie uzupełnia swój trening o elementy siłowe. Na judo zdobyła już biało-żółty pas.

Basia jest zawodniczką, która startuje w kategorii 6-9 lat. Zarówno podczas Mistrzostw Polski jak i Europy oraz Świata rywalizowała z dziewczynkami starszymi od siebie. W czerwcu 2018 roku stanęła na najwyższym stopniu podium podczas Mistrzostw Polski w Akrobatyce Powietrznej. Trzy miesiące później, zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy w tej samej dziedzinie. Po sukcesie na arenie europejskiej, w połowie grudnia Basia wywalczyła na Mistrzostwach Świata w Akrobatyce Powietrznej we Włoszech I miejsce, otrzymując tym samym złoty medal! Gratulujemy olbrzymiego sukcesu i cieszymy się, że mamy w naszej szkole MISTRZYNIĘ ŚWIATA

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z mistrzostw Polski w Lublinie z czerwca 2018

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z mistrzostw Europy z dnia 15 i 16 września 2018

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z mistrzostw Europy z dnia 15 i 16 września 2018

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z treningów

Kanał youtube Basi znajduje się tutaj"Bezpieczne ferie" w klasach 0 - III

Dnia 25 stycznia 2019 roku odbył się apel pod hasłem "Bezpieczne ferie". Przygotowany został przez uczniów klasy 2a i 2d. Uczniowie mogli obejrzeć przedstawienie z Panią Zimą w roli głównej. Młodzi artyści zachęcali do aktywnego spędzania czasu wolnego i uprawiania sportów zimowych. W niezwykle ciekawy sposób przedstawili przestrogi, mające na celu uświadomienie zagrożeń i konsekwencji wynikających z nieodpowiednich zabaw. Zebrani uczniowie mieli okazję wysłuchać również cennych wskazówek, dotyczących odpowiedniego ubierania się, poznali kodeks postępowania w czasie zimy. Nie zabrakło piosenek o tematyce zimowej oraz utworu wykonanego na dzwonkach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


"Bezpieczne ferie" w klasach IV - VIII

Ferie zimowe to czas wolny od zajęć szkolnych, czas pełen swobody i radości. Dzieci czekają na nie z utęsknieniem. Jednak w tym okresie nie możemy zapominać o właściwym zachowaniu, dlatego uczniowie klasy 5a i 5c w dniu 25.01 przygotowali apel na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. W formie scenki uczniowie pokazali zagrożenia oraz konsekwencje wynikające z niebezpiecznych zabaw zimowych. Program przedstawienia zawierał również elementy wychowania komunikacyjnego, w którym uczennice zaprezentowały piosenkę poruszającą kwestie odpowiedniego ubioru i elementów odblaskowych. Największe owacje zebrały uczennice, które zaprezentowały zimowy taniec śnieżynek.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Zabawa karnawałowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski

13 lutego 2019 roku Samorząd Uczniowski zorganizował zabawę karnawałową dla klas IV-VI od godz.15.30 do 17.30 natomiast dla klas VII-VIII od godz.17.30 do 19.30. Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą salę balową. Humor dopisywał zarówno dzieciom jak i wychowawcom. Dziękujemy rodzicom, którzy zaopatrzyli kawiarenkę w ciasteczka i soki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęcia


Apel walentynkowy

14 lutego br. klasy 5b i 5d zorganizowały dla naszej szkoły apel Walentynowy. Apel dotykał tematu miłości w sposób zarówno poważny, jak i zabawny, tradycyjny i nowoczesny, spokojny i bardziej energetyczny. Uczniowie wcześniej wymienionych klas zaprezentowali swoje talenty recytując, tańcząc i śpiewając. Wnioskując po sprzyjającej atmosferze, publiczności podobał się ten apel.

Organizatorzy mieli wielką nadzieję, iż pomógł on wprowadzić uczniów i kadrę szkoły w romantyczny i pozytywny nastrój tego święta.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Pierwszy Dzień Wiosny w SP4

21 marca 2019 roku w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny uczniowie klas IV d,e,f pod przewodnictwem swoich wychowawców przygotowali inscenizację słowno - muzyczną.

Dodatkową atrakcją był pokaz mody wiosennej, podczas którego przedstawiciele klas zaprezentowali ciekawe stroje oraz oryginalne fasony. Najciekawsze pomysły zostały wyróżnione. Każda klasa, która włączyła się w przygotowanie pokazu otrzymała od Samorządu Uczniowskiego słodki upominek.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z apelu klas 1 - 3

Zapraszamy do obejrzenia zdjęćz apelu klas 4 - 8


Dzień Przedsiębiorczości w SP4

6.kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Warszawie odbył się Dzień Przedsiębiorczości. Wydarzenie zorganizowanie zostało przez Radę Rodziców przy współpracy Samorządu Uczniowskiego i wsparciu nauczycieli szkoły.

Uczniowie w trakcie dwóch godzin sobotniego przedpołudnia mieli możliwość sprzedawania używanych zabawek. Stoiska pełne gier, puzzli i innych gadżetów zachęcały przybyłych do kupowania. Przechadzając się pomiędzy stanowiskami, można było znaleźć prawdziwe skarby - nowe planszówki, książki, płyty z muzyką i grami na konsole oraz wiele innych, nieużywanych już przez właścicieli, przedmiotów. Przystępne ceny zachęcały do dokonywania transakcji.

Frekwencja uczestników kiermaszu przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów, którzy już planują kontynuację przedsięwzięcia.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z wydarzenia

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Spotkanie z członkiem Grupy Historycznej "Zgrupowanie Radosław"

W dniu 12 kwietnia w naszej szkole odbył się pokaz przeprowadzony przez Pana Rafała Dobrowolskiego z Grupy Historycznej "Zgrupowanie Radosław".

Podczas pokazu Pan Rafał opowiadał o "Cichociemnych", o ich rekrutacji, trudnym szkoleniu, zrzucie na teren okupowanego kraju, działalności w konspiracji i w powstaniu warszawskim, oraz o ich późniejszych losach.

Podczas pokazu można było także obejrzeć elementy wyposażenia "Cichociemnych", w tym granaty, pistolet Colt 1911, pistolet maszynowy Sten i oryginalny karabin maszynowy Bren.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęćSzkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2018/2019