-

eTwinning
2018/2019Udziału uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w projektach etwinning w roku szkolnym 2018/2019 w semestrze pierwszym

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Szkoła Podstawowa nr 4 jest w programie eTwinning od lutego 2012 roku. Do tej pory SP 4 brała udział w 30 projektach.5 z nich były to projekty krajowe, reszta to były projekty między narodowe z językiem komunikacyjnym angielskim.

W pierwszym semestrze uczniowie edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2018/2019 zaangażowali się w projekty:

1.Poprzez Niepodległą

Założeniem projektu jest stworzenie wirtualnego przewodnika po miejscowościach w Polsce. Wspólne świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości (tworzenie i wysyłanie kartek z życzeniami). Opracowanie poradnika: "Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci". W projekcie uczestniczyło 100 szkół z Polski. W SP 4 w tym projekcie uczestniczyły klasy 2d oraz 4 b z Arturem Cajzerem. Językiem projektu jest język polski.

oto jak uczniowie 2d kontaktowali się przez TwinSpace tutaj

Nasze kartki znajdują się tutajBezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Wspólne działania znajdują się tutaj

Książka znajduje się tutaj
2. THE TRAVELLER

To projekt polsko- turecki. Z Polski w projekcie uczestniczą 3 szkoły z Gniezna , Brwinowa, Warszawy oraz 4 szkoły z Turcji. W projekcie przedstawialiśmy się- tworzyli przewodnik po miejscowościach. Tworzyliśmy słowa do wspólnej piosenki. Tworzyliśmy słowniczek polsko-turecki. Używaliśmy programów do obróbki - np. Word Art. I Postermywall. Jest to projekt międzynarodowy i prowadzony jest w języku angielskim. Uczniowie z klasy 2d ćwiczyli swój język poprzez kontakty z zagranicznymi uczniami na forum projektu.

Inspiracje podróżą to

Przewodnik po miejscowościach tutaj

Książka kucharska

Uczniowie poznają ICT

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

<

Prezentacja znajduje się tutajSzkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2018/2019